Tenderly Availing Spire - Me Hank Jumpin Jack Flash

En väl behövd konferens

Då vare det snart dags för att gå på en konferens i Arlanda. Det kommer verkligen att vara bra för företaget det här tror jag. Vi har inte konferenser så ofta som vi borde, utan jag tycker att vi borde ha det mer ofta för att verkligen hamna i fas med varandra. Men nu kommer det att bli bra med lite uppdateringar på hur vi ligger till och på vad som behöver göras. Så det blir riktigt bra det här torr jag. Jag ser faktiskt fram emot konferensen till och med.